Określenie płci na podstawie PESEL

Informacja o płci osoby, której zestaw informacji jest identyfikowany, zawarta jest na 10 (przedostatniej) pozycji numeru PESEL.

  • cyfry parzyste (0, 2, 4, 6, 8) – oznaczają płeć żeńską
  • cyfry nieparzyste (1, 3, 5, 7, 9) – oznaczają płeć męską